Që prej orës 18:00 të datës 15 maj, përgjigjet e Lotarisë Amerikane mund të kontrollohen nga të gjithë aplikuesit on-line duke vendosur kodin e konfirmimit të aplikimit, mbiemrin dhe vitin e lindjes të aplikantit.

Mirëpo është Ambasada Amerikane në Tiranë që mëngjesin e sotëm ka bërë një njoftim shumë të rëndësishëm për këtë proces.

Urime të përzgjedhurve të programit të lotarisë DV! Ju lutemi, sigurohuni që të ndiqni të gjitha udhëzimet tona përgjatë procesit të aplikimit. Hapi juaj në vazhdim është plotësimi i formularit DS-260 online tek 👉 https://ceac.state.gov/iv/

Unë jam këtu për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja mbi aplikimin për DV! #PyetAnnën