Natyra ju ka falur grave aftësinë më të mrekullueshme në botë, të sjellin në jetë fëmijë. Një ‘detyrë’ e thjeshtë që përfshin shumë rreziqe dhe ndryshime në shëndetin e tyre. Ata duhet të durojnë menstruacionet, ndryshimet hormonale dhe në fund, menopauzën. Po burrat? A duhet të kalojnë ato ndonjë fazë të ngjashme me të grave apo diçka më ndryshe?

Edhe ato gjithashtu kanë një proces ndryshimi hormonal të quajtur andropauzë. Në këtë fazë ndodhin ndryshime në nivelet e testosteronit, një tregues i qartë se koha po kalon.
Ashtu si gratë, edhe burrat kalojnë në një periudhë humbje të fuqisë seksuale, edhe pse jo kaq të theksuar si ajo e grave.

Por, këto nivele të ulëta të testosteronit nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht që burrat nuk mund të bëjnë fëmijë për aq kohë sa prodhojnë spermatozoidë të mjaftueshëm. Meqë ky proces nuk është aq i dukshëm, shumë njerëz as nuk e kuptojnë se nivelet e testosteronit po zvogëlohen edhe pse humbja graduale e potencës seksuale është treguesi kryesor.
Zakonisht, duhet bërë një test gjaku për të vlerësuar nivelet e testosteronit dhe për të bërë një diagnozë të saktë.

Simptomat kryesore të andropauzës përfshijnë:
Ankth
Ndjeshmëri
Ulje të masës së muskujve
Depresion
Djersitje
Mungesë oreksi
Zvogëlim të dëshirës seksuale
Dhimbje koke

Andropauza mund të zvogëlojë oreksin seksual dhe ereksionet mund të jenë më pak të forta, por edhe gjatë këtij procesi burrat mund të kenë fëmijë. Andropauza, ashtu si menopauza nuk është një sëmundje kështu që ne nuk mund ta trajtojmë atë si të tillë dhe prandaj nuk ka shërim shkruan shije.al.
Është thjesht një proces tjetër në jetën e njerëzve, në këtë rast të burrave, të cilët me kalimin e kohës, fillojnë të shohin zvogëlimin e prodhimeve të tyre të testosteronit. Ekziston edhe një andropauzë e parakohshme. Kjo lloj andropauze ndodh në një moshë të hershme, kur burrat duhet ende të kenë prodhim optimal të testosteronit pa të gjitha pasojat e andropauzës.