Shkrimtari francez Daniel Pennac, në esenë e tij “Si një roman” ka hartuar një listë me të drejta për lexuesit. Libri sapo është botuar në shqip nga “Pegi”, por ne po ju japim vetëm listën që vlen pranë çdo libri

 

  1. E drejta për të mos lexuar
  2. E drejta për të kapërcyer disa faqe
  3. E drejta për të mos e mbaruar një libër
  4. E drejta për të rilexuar
  5. E drejta për të lexuar çfarëdo qoftë
  6. E drejta për bovarizëm 
  7. E drejta për të lexuar kudo qoftë
  8. E drejta për të qëmtuar nëpër libra
  9. E drejta për të lexuar me zë të lartë
  10. E drejta për të heshtur