"Diskutimet e thella" janë bërë shumë të njohura kohët e fundit. Në thelb, kjo është si një bisedë filozofike mes miqsh. Por sot, diskutimet e thella janë bërë një mënyrë krejtësisht e re e komunikimit që i ndihmon njerëzit të njohin njëri-tjetrin më mirë. Bright Side ka gjetur 7 pyetje interesante që mund ta bëjnë partnerin tuaj në bisedë të përfshihet në një diskutim rreth gjërave që ndoshta nuk i ka menduar kurrë më parë. Këto pyetje kërkojnë përgjigje të hollësishme, kështu që përgjigjet "po" dhe "jo" nuk do të funksionojnë. Këto pyetje nuk kanë përgjigje të sakta. Por siç e dimë të gjithë, ndonjëherë një pyetje e mirë është tashmë një përgjigje.

-Do të hapnit një zarf që ka datën e vdekjes suaj brenda? Me përgjigjen ndaj kësaj pyetjeje, ju mund të kuptoni nivelin e fatalizmit të një personi dhe qëndrimin e tyre ndaj jetës në përgjithësi.

-A do të ishit miq me veten? Këtu mund të kuptoni vetëbesimin e një personi, forcat dhe dobësitë e tyre dhe sa interesante janë ato.

-Nëse do të shihnit një shkallë matëse mbi kokat e njerëzve, çfarë do të donit që kjo shkallë të maste? Statusin e tyre në shoqëri, nivelin e lumturisë apo pasurinë e tyre etj. Me përgjigjen ndaj kësaj pyetjeje, ju do të jeni në gjendje të kuptoni vlerat dhe prioritetet e një personi.

-Çfarë bëni ndryshe nga njerëzit e tjerë? Këtu mund të kuptoni vetëvlerësimin e një personi, ndjenjën e tyre të humorit, nivelin e çmendurisë dhe sa i veçantë është personaliteti i tyre.

-Nëse partneri juaj nuk e zbulon kurrë që e keni tradhtuar, do t’i tregonit?  Përgjigja tregon standardet morale të një personi dhe qëndrimin e tyre ndaj njerëzve të tjerë.

-Nëse gratë dhe burrat do të jetonin në 2 planete të ndryshme, çfarë do të ndodhte në të dy planetët? Këtu mund të kuptoni sa logjik është ky person.

-Nëse kryeni një krim për të ushqyer fëmijën tuaj të uritur, a jeni një person i keq apo keni kryer veprën penale nga nevoja? Përsëri, kjo do të tregojë standardet morale të një personi dhe qëndrimin e tyre ndaj familjes së tyre.