Për japonezët, që dinë dhe intuitojnë shumë, marrëdhëniet njerëzore janë të paracaktuara nga një fije e kuqe që perënditë e lidhin me gishtat e vegjël të atyre që do të takojnë në jetë.

Sipas legjendës, dy personat e lidhur me këtë fije do të kenë një histori të rëndësishme, pavarësisht nga vendi, koha apo rrethanat. Fija e kuqe mund të ngatërrohet, tkurret dhe shtrihet, siç ndodh shpesh, por nuk mund të prishet kurrë.

Legjenda lindi kur u zbulua se arteria ulnar lidh zemrën me gishtin e vogël – kjo është e njëjta arsye pse në kaq shumë kultura premtimet bëhen duke ndërthurur këtë gisht me gishtin e një personi tjetër.

Vena e hollë që shkon nga zemra në dorë shtrihet nëpër botën e padukshme për të përfunduar rrjedhën e saj në zemrën e një personi tjetër. Por ndryshe nga besëtytnitë e tjera të dashurisë, ajo japoneze nuk kufizohet vetëm në çift dhe as në një person të vetëm që jemi të destinuar ta gjejmë.

Flet për një lloj dege arteriale që lind nga gishti ndaj të gjithë atyre me të cilët do të bëjmë histori dhe të gjithë atyre me të cilët do të ndihmojmë në një mënyrë apo në një tjetër.

Legjenda e fillit të kuq japonez është një mënyrë për të kuptuar itinerarin tonë të takimeve si një komplot i paracaktuar ku marrëdhëniet, fërkimet intime dhe të gjitha historitë e vogla që lidhim me të tjerët nuk janë triumfe apo aksidente rastësie, por pjesë e një sixhadeje me fijet që na janë dhënë që në lindje por ne i thurim gjatë jetës.