1. Mos u tregoni të tjerëve planet tuaja. Realizojini fillimisht dhe më pas tregojini.

2. Mos flisni për gjërat e mira që keni bërë. Asnjëherë mos lejoni që dora juaj e majtë të dijë se çfarë ka dhënë dora e djathtë.

3. Asketizmi: Abstinenca fizike duhet të kombinohet në mënyrë harmonike me abstinencën emocionale.

4. Mendimet tuaja private duhet të mbeten gjithmonë private. Mos lejoni askënd t’i shikojë.

5. Njohjet shpirtërore: Ndryshimet tuaja të brendshme do të ndikojnë në jetën tuaj të jashtme. Por mos ia tregoni kurrë askujt, njerëzit janë mosmirënjohës.

6. Problemet familjare nuk duhet të dalin kurrë nga shtëpia.

7. Asnjëherë mos flisni për veprat e këqija të dikujt, mos e ndotni shpirtin.