Xhelozia është një ndjenjë shumë e fortë që ndikon shumë në mënyrën se si një person mendon dhe sillet. Edhe pse pretendohet të jetë një tipar universal, tipik në marrëdhëniet njerëzore në pothuajse çdo kulturë, burrat dhe gratë kanë qëndrime të ndryshme ndaj saj. Bright Side është thelluar më tej në këtë çështje dhe na shpjegon neve arsyet e mundshme pse gratë dhe burrat xhelozojnë për arsye të ndryshme!

Plani i evolucionit në veprim

Për sa i përket evolucionit, është e rëndësishme që ne jo vetëm të jetojmë jetët tona, por edhe të krijojmë të reja gjithashtu. Sipas hulumtimit, burrat dhe gratë janë hartuar në një mënyrë të caktuar për të bërë dy detyra të rëndësishme: të lini shumë pasardhës dhe të investojnë në mirëqenien e fëmijëve të tyre sa më shumë që të jetë e mundur. E para u caktohet burrave, kjo është arsyeja pse ata përpiqen të transferojnë gjenet e tyre tek femra të ndryshme. Dhe femrat, nga ana tjetër, kanë tendencë të përfitojnë nga zgjedhja me kujdes e bashkëshortëve që do të kujdesen më mirë për fëmijët. Dhe ky përcaktim biologjik shpjegon ndryshimet në ato që na bëjnë xheloz.

Burrat duan të jenë të sigurt

Meqenëse biologjikisht, burrat kanë një mision të pjekurisë, ata duan të sigurohen që pasardhësit që ata rrisin janë vërtet të tyre. Ndërsa i gjithë procesi vazhdon brenda grave, duke përjashtuar çdo pyetje që fëmija të jetë i tyre, nuk ka asnjë garanci të tillë për burrat. Pra, bazuar në këtë fakt, studiuesit shpjegojnë se burrat e konsiderojnë mashtrimin fizik si më keq se emocional, pasi e shohin atë si një rrezik të investojnë burime te fëmijët që nuk janë gjenetikisht të lidhur me ta.

Gratë duan të bëjnë më të mirën për fëmijët e tyre

Për gratë, shkaku i xhelozisë është e kundërta! Ata dëshirojnë një lidhje të fortë me një partner për të mbrojtur me sukses fëmijët, gjë që përsëri përcaktohet biologjikisht. Kjo është arsyeja pse ata janë më të shqetësuar nga mashtrimi emocional sesa fizik: rrit rrezikun e braktisjes dhe humbjes së ndihmës së partnerit.

Xhelozia varet edhe nga marrëdhënia

Sidoqoftë, një studim i ri sugjeron që jo vetëm rolet biologjike ndikojnë në këto lloje xhelozie, por edhe në perceptimin tonë për marrëdhëniet që kemi. Studiuesit folën për dy tipe lidhjesh, kalimtare dhe të sigurt dhe studiuan lidhjen e tyre me xhelozinë. Njerëzit e llojit të parë e vlerësojnë pavarësinë e tyre shumë më tepër se gjithçka tjetër, dhe distancohen nga lidhjet e thella. Njerëzit kundërshtarë bëhen xhelozë në një nivel tjetër dhe mashtrimi fizik i shqetëson ata më shumë. Lloji i sigurt, ndihet shumë i qetë në marrëdhënie dhe gëzon ndërvarësi, dhe këta njerëz janë shumë të pikëlluar nga pabesia emocionale.