Gratë janë dukshëm më pak të angazhuara sesa burrat që të rriten në përgjegjësi dhe detyra, sidomos pasi lindin fëmijë, thonë hulumtimet e reja.

Raporti i publikuar së fundi nga ekspertët britanikë ka zbuluar se vetëm 27.8 për qind e femrave janë të vetë-punësuara apo punojnë me orar të plotë tri vite pas lindjes, krahasuar me 90% të meshkujve, cilëson Telegrafi.

Të dhënat po ashtu tregojnë se femrat që rikthehen në punë pas pushimit të lehonisë janë 66% më pak të prira të rriten në pozitë gjatë pesë viteve të ardhshme, krahasuar me meshkujt.

Veç kësaj, 17% e femrave e lënë punën gjatë pesë viteve pas lindjes, krahasuar me vetëm 4% të meshkujve.

Hulumtuesit kanë treguar se gratë vuajnë ekonomikisht si rezultat i përgjegjësive që kanë si prind, sidomos pasi sjellin në jetë fëmijë!