Indeksi i shëndetit 2019: Shqipëria renditet e 39 në botë, nën mesataren botërore; më dobët kapacitet në spitale dhe qendra shëndetësore…

Në një kohë kur shëndeti botëror po rrezikohet nga përhapja e Koronavirusit, shtetet po bëjnë përpjekje për të marrë masa për frenimin e kësaj epidemie. Por sa të përgatitur janë shtetet për të përballuar një pandemi?

The Economist ka publikuar Indeksin Botëror të Sigurisë në Shëndet. Shqipëria ka shënuar 52.9 pikë, duke u renditur në vendin e 39-të nga 195 ekonomi të marra në shqyrtim.  Për të përcaktuar Indeksin e Sigurisë në Shëndet pikët dhe renditja bazohet në gjashtë kategori kryesore: Parandalim, Evidentim të sëmundjes, Përgjigje, Shëndet, Ligje, dhe Rrezik.

Më dobët në shëndet

Shqipëria, pikët më të ulëta i ka shënuar në kategorinë e shëndetit, me një total prej 35.9 pikë nga 59 që është mesatarja botërore për këtë kategori.

Në kategorinë e shëndetit hartuesit e indeksit kanë vlerësuar indikatorë si kapaciteti i klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore, e cila ka shënuar ndër pikët më të ulëta (10.8 nga 100) duke u renditur kështu e 128 në botë nga 195 vende. Po ashtu ka marrë zero pikë për indikatorin mbi praktikat e kontrollit të infeksioneve dhe të disponueshmërisë së mjeteve.

Evidentimi i sëmundjes, dobët me laboratorët

Pikët më të larta Shqipëria i ka shënuar në kategorinë e evidentimit të sëmundjeve, me 74.4 pikë, ndërkohë që mesatarja botërore është 25. Për të përcaktuar pikët për evidentimin e sëmundjeve hartuesit janë bazuar në katër indikatorë, por pikët më të ulëta janë shënuar në sistemin e laboratorëve ku Shqipëria renditet e 87 nga 195 vende me 58.3 pikë nga 100 të mundshme. Po ashtu ka shënuar pikë të ulëta në indikatorin e vëzhgimit dhe raportimit në kohë reale, me 45 nga 100 pikë, apo e renditur në vendin e 75.

Por nga ana tjetër Shqipëria ka shënuar pikët më të larta për forcën punëtore për situatat epidemike, si dhe integrimin e të dhënave në sektorë të ndryshëm të shëndetësisë,, ku renditet në vendin e parë.

Shqipëria e 24 nga 43 vende në Europë

The Economist ka grupuar 195 ekonomitë e botës në tre kategori të mëdha, më pak të përgatitur, të përgatitur dhe shumë të përgatitur.

Në Europë, Shqipëria renditet e 24 nga 43 vende dhe është në një grup së bashku me vende si Greqia, Kroacia, Turqia, Serbia, Gjeorgjia dhe Republika Çeke.

Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet më lart. Pas saj renditet Shqipëria në vendin e 41-të me 52.3 pikë në total, ndjekur nga Mali i Zi me 43.7 pikë renditur në vendin e 68 nga 195, Bosnje dhe Hercegovina me 42.8 pikë në vendin e 79 dhe  Maqedonia e Veriut me 39.1 pikë në vendin 90.

Mesatarja e përgjithshme e pikëve të Indeksit është 40.2 pikë nga 100 të mundshme. Vendet me të ardhura të larta shënojnë një mesatare pikësh prej 51.9. Megjithatë të marra së bashku përgatitjet për të tilla epidemi dhe pandemi mbeten shumë të dobëta.

Në botë vendi më i përgatitur për të përballuar situata të paparashikuara shëndetësore është SHBA-ja, e cila renditet në vend të parë.

Më pas ndiqet nga Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Australia dhe Kanadaja.

Po ashtu në listën e vendeve më të përgatitura përfshihen edhe Tajlanda, Suedia, Danimarka, Koreja e Jugut, Finlanda, Franca, Sllovenia dhe Zvicra.

Vendet më pak të papërgatitura për të përballuar dhe për t’ju përgjigjur emergjencave shëndetësore janë vendet e Afrikës, Venezuela, Iraku dhe Siria, Afganistani.

Burimi: Monitor