Një horoskop është një hartë e rrethit zodiakal me Tokën në qendër. Pjesa e sipërme e rrethit përfaqëson Diellin në pikën më të lartë gjatë ditës dhe e majta dhe e djathta e saj janë horizontet lindore dhe perëndimore.

Horoskopi juaj tregon pozicionet relative të Diellit, Hënës, Planeteve dhe yjeve në një kohë dhe vend të caktuar të zgjedhjes (p.sh. datën, kohën dhe vendndodhjen e lindjes suaj). Astrologët nuk e përdorin “kohën e orës”. Përkundrazi, ata e masin atë si kohë “siderale”, siç matet nga pozicioni i diellit në ekuinoksin e pranverës.

Pasi të përzgjidhen data dhe koha dhe llogariten si kohë siderale si dhe vendndodhja e njohur, astrologu konsultohet me një ephemeris astronomik (një tabelë ku renditen vendet e Diellit, Hënës, Planeteve dhe konstelacioneve në çdo kohë të caktuar) për të ndërtuar tabelën.

Ndërsa e gjithë kjo ishte e lodhshme dhe kërkuese, programet kompjuterike e kanë bërë jashtëzakonisht të lehtë. Shkenca e ndërtimit të një skice, megjithatë, është vetëm hapi i parë. Interpretimi i duhur i skicës është edhe një art dhe një shkencë. E bërë siç duhet, ajo zbulon njohuritë e personalitetit dhe tendencat aktuale, dhe duhet t’i besohet vetëm një astrologu të stërvitur dhe të akredituar.

Astrologjia: fakt apo trillim?

Interesi në astrologji ka vazhduar gjatë shekujve, herë pas here duke rënë nga të qënit favorit, por gjithmonë duke u rimëkëmbur. Sot, me praktikuesit në pothuajse çdo vend, popullariteti i astrologjisë është më i fortë se kurrë.

Disa mund ta konsiderojnë astrologjinë si absurditet paragjykues dhe pa bazë shkencore. Të tjerë pranojnë forcat gravitacionale të ushtruara në planetin tonë nga Dielli dhe Hëna dhe nxjerrin përfundimin se planetet kanë fuqi të ngjashme që mund të skicohen përmes astrologjisë. Ende të tjerë pohojnë se simbolizmi i astrologjisë mund të sigurojë një kuptim më të thellë të vetes dhe të ngjarjeve. Qytetërimet e lashta janë zhdukur, por dhuntia e tyre për astrologjinë mbijetoi. Nëse nuk do të funksiononte, shumë kohë më parë do të kishte marrë vendin e saj përkrah tyre në shënimet e historisë. Ne ju mirëpresim në udhëtimin tuaj emocionues dhe shpërblyes ndërsa vazhdoni të eksploroni astrologjinë, shkencën më të vjetër!

Burimi: AFA