Hendeku i pagës mes gjinive për të njëjtin pozicion pune ka ekzistuar prej vitesh dhe shifrat e INSTAT tregojnë se ky hendek vijon. 

Bazuar në raportin e INSTAT për “Burrat dhe gratë në Shqipëri 2020”, rezulton se paga mesatare mujore bruto për një burrë të punësuar për vitin 2019 është 54.940 lekë, ndërsa për gratë është 49.411 lekë, apo 5529 lekë më pak.

Hendeku i pagesës midis gjinive vihet re në të gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike, ku aktivitetet financiare dhe të sigurimit rezultojnë më të mirëpaguarat, pagë e cila për meshkujt arrin në afro 118.6 mijë lekë ndërsa për femrat në 100.7 mijë lekë apo 17.8 mijë lekë diferencë.

Sektori i dytë më i mirëpaguar është Informacioni dhe komunikacioni: Edhe këtu paga mesatare bruto për meshkujt arrin në afro 85.5 mijë lekë ndërsa për femrat 73.2 mijë lekë, me një hendek prej 11.2 mijë lekësh.

Në vendin e tretë për nga pagat më të larta renditet administrata publike dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm; arsimi; shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale, ku gjinia mashkullore paguhet 68.4 mijë lekë në muaj dhe ajo femërore 59.081.