Kinematë do të rihapen pas 7 muajsh qëndrimi të mbyllura. Ato do të funksionojnë sipas protokollit të Covid-19. Urdhri i firmosur nga ministrja e Shëndetësisë, Orgerta Manastirliu, është publikuar në fletoren zyrtare dhe së shpejti do të hyjë në fuqi.

Kinematë janë mbyllur që nga data 29 mars, pasi bënin pjesë në aktivitete me rrezikshmëri të lartë për përhapjen e koronavirusit.

URDHËROJ: Në urdhrin nr. 351, datë 29.5.2020 “Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19”, të ndryshuar, bëhet ndryshimi si më poshtë vijon:

1. Në pikën 3, germa “b”, termi “kinematë”, shfuqizohet.

2. Aktiviteti i kinemave të ofrohet në përputhje me protokollet e miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19.

Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu