Në vijimësi të situatës së rënduar të Covid19 në botë dhe në Shqipëri, një grup mediash shqiptare kanë menduar të kryejnë njëherazi një sondazh elektronik, qëllimi i të cilit është identifikimi i përqindjes së personave që kanë kaluar Covid19 deri më tani.

Plotësimi i këtij sondazhi në media që kanë audienca të ndryshme dhe analizimi i përgjigjeve në grup do të bëjë të mundur një panoramë të përafërt të realitetit.

Ju ftojmë të përgjigjeni më poshtë:

Poll