Këshilli i Ministrave ka miratuar disa vendime që lidhen me rritjen e pagave për disa kategori. Rritja do të jetën nga 7 deri në 15 për qind sipas përcaktimeve “kush ka më pak mbështetet më shumë”, deklaroi kryeministri, ndërsa shtoi se vendimet hyjnë në fuqi menjëherë.

Policia e shtetit në nivelet bazë, pra gjithë punonjësit e policisë në nivel inspektorësh si dhe niveli i mesëm të kenë një shtesë page. Shtesa më e lartë është për nivelin bazë, shtesa më e ulët për nivelin e mesëm, respektivisht 15 dhe 7 për qind. Po ashtu e njëjta gjë vlen për Gardën e Republikës, për policinë e burgjeve, për zjarrfikëset, për administratën publike, jo vetëm për nëpunësit në shërbimin civil, por edhe nëpunësit mbështetës. Të gjitha këto vendime hyjnë menjëherë në fuqi.

Paga e ardhshme që do të marrin këto kategori do të jetë e rritur, sipas përcaktimeve në vendimet përkatëse.

Principi mbetet po ai, kush ka më pak mbështetet më shumë.

E njëjta gjë do të ndodhë me pensionet, të cilat janë riidneksuar, që kemi një rritje 9.5% krahasuar me pensionin e një viti më parë.

Gratë kryefamiljare me 2 fëmijë kanë dyfishim të ndihmës ekonomike. Po ashtu për të gjithë të moshuarit mbi 65 vjec që janë në kategorinë e ndihmës ekonomike bëhet dyfishim në mënyrë që pesha më e madhe të lehtësohet më shumë”, deklaroi Rama.