Shumë njerëz mendojnë se njerëzit e bukur e kanë jetën më të lehtë. Mirëpo, shumë studime tregojnë se jeta e tyre nuk është siç duket. 

Ne jemi të vetëdijshëm që jo të gjithë njerëzit e bukur do të bien dakord me këtë gjë, mirëpo në disa pika, ndoshta do të na mbështesin.

Njerëzit e së njëjtës gjini pëlqejnë t’i 'nënshtrojnë' dhe ndonjëherë ia arrijnë

Hulumtimet tregojnë se njerëzit ndihen të kërcënuar nga bukuria dhe kur ndeshen me dikë të bukur, ata mund të planifikojnë t'i ulin nga frika ose xhelozia. Për shembull, hulumtimi ka vërtetuar se nëse një person tërheqës ka një intervistë për punë dhe po merret në pyetje nga një rekrutues i gjinisë së njëjtë, gjasat janë që ata nuk do ta marrin vendin e punës sepse intervistuesi do të ndihet i kërcënuar.

Ata janë të zgjuar, edhe pse të tjerët mund të mendojnë të kundërtën

Një studim ka sugjeruar se ata mund të jenë pak më të zgjuar se të tjerët. Studimi zbuloi se intelekti lidhet me trupat proporcionalë dhe të përshtatshëm. Megjithatë, individët e pashëm luftojnë me stereotipin për shkak se janë të bukur, por të tjerët mendojnë ndryshe. Njerëzit tërheqës mund të kenë përjetuar edhe pasojat e këtij stereotipi. Njerëzit mendojnë se nuk mund të jesh tërheqës, inteligjent dhe i sjellshëm në të njëjtën kohë.

Shumë njerëz mendojnë se personat e bukur janë të këndshëm, komik dhe të besueshëm

Shumë njerëz në mënyrë të pandërgjegjshme besojnë se nëse dikush është i bukur, atëherë ata janë gjithashtu komik, të ndershëm dhe të besueshëm. Mirëpo, nuk është gjithmonë kështu dhe njerëzit zhgënjehen jo rrallëherë prej tyre.