Dekada të tëra me studime kanë identifikuar shumë tregues nëse marrëdhëniet romantike do të zgjasin apo jo. Këtu janë 15 nga shenjat më të besueshëm të një ndarjeje - ose fundit të një marrëdhëniejeje romantike:

1. Mungesa e iluzioneve pozitive: Nuk ka 'vullnet' për të parë të mirën tek partneri
2. Mungesa e angazhimit: Të qenit i pasigurt se dikush dëshiron që e ardhmja e tij të përfshijë edhe personin tjetër
3. Mungesa e dashurisë: Të kesh pak dashuri për personin tjetër ose shqetësim për mirëqenien e tyre
4. Përfshirja e ulët e tjetrit në vetvete: Në marrëdhëniet që zgjasin, koncepti i një personi për partnerin e tij mbivendoset me konceptin e tij për veten
5. Varësia e ulët: Nuk ndihet sikur ka nevojë për partnerin
6. Mosbesimi: Dyshimi se partneri po gënjen dhe nuk është i besueshëm
7. Afërsi e ulët: Mungon një ndjenjë e fortë e lidhjes
8. Mundësi të tjera: Besimi se mund të nisë lehtësisht një lidhje të re me dikë tjetër nëse marrëdhënia përfundon
9. Investim i ulët në marrëdhënie: Të kesh dhënë pak në marrëdhënie, qoftë para, kohë apo përpjekje
10. Përshtatje e ulët: Përpjekje e vogël për t'u përshtatur me sfidat dhe kërkesat e jetës
11. Pakënaqësia në lidhje: Të jesh i pakënaqur për mënyrën se si po shkon marrëdhënia
12. Cilësi e ulët e marrëdhënies: Lidhet me pakënaqësinë, duke gjykuar se marrëdhënia ka më shumë gjëra negative sesa pozitive
13. Kohë e shkurtër: Sa më gjatë që një çift të ketë qenë së bashku, aq më pak ka gjasa që ata të ndahen dhe anasjelltas- pjesërisht e lidhur me investimin në marrëdhënie
14. Konflikti i lartë: Të kesh debate të shpeshta dhe intensive, shpesh duke përfshirë shprehje të forta frike dhe zemërimi
15. Lidhja me të tjerët: Ka të bëjë me raportet me njerëzit e tjerë prej frikës për t'u afruar shumë me partnerin ose kontrolluar prej tij