Fjalori i Cambridge ka ndryshuar përkufizimin e fjalëve 'burrë' dhe 'grua', duke përfshirë njerëzit që identifikohen si një gjini, pavarësisht seksit të tyre biologjik.

Përkufizimi i gruas, i cili më parë përfaqësonte pikëpamjen e kahershme mbi seksin, tani shpjegohet se një grua është "një e rritur që jeton dhe identifikohet si femër edhe pse mund të ketë një seks tjetër në lindje".

Në mënyrë të ngjashme, një burrë tani përkufizohet si "një i rritur që jeton dhe identifikohet si mashkull, megjithëse mund të ketë një seks tjetër në lindje".

Ky ndryshim u prit me kundërshtime nga shumë njerëz, të cilët argumentuan se ripërcaktimi i kategorizimit të shoqërisë për gjininë dhe seksin është i dëmshëm dhe i pasaktë.