Euronews Culture, bazuar në institute të ndryshme statistikore, ka zbuluar se cilët janë emrat më të përhapur në Evropë.

Emrat që u jepen të porsalindurve flasin për shoqëritë në të cilat ata do të rriten, me emra që reflektojnë thellë në traditat ose tendencat aktuale.

Emrat për djemtë

1. Lucas

2. Alexander

3. Oliver

4. Mohammed

5. Noah

6. Elias

7. Matteo

8. Gabriel

9. Daniel, Liam, Benjamin

10. Ryan, Martin, David, Leo, Adam, Thedor, Viktor

Emrat për vajza

1. Sofia

2. Hanna

3. Maria

4. Isabella

5. Amelia

6. Jasmina

7. Emma

8. Emilia

9. Sara

10. Elisabeth