Një panik ankthi zakonisht ndodh si përgjigje ndaj stresit të tepruar dhe ndërtohet gradualisht, ndërkohë që ataku i panikut mund të ndodhë edhe papritur.

Të dyja janë shumë të rëndësishme për shëndetin mendor dhe kurrësesi nuk duhet të neglizhohen, mirëpo është e domosdoshme të kuptohet ndryshimi mes të dyja fenomeneve, në mënyrë të tillë që edhe rikuperimi të jetë më i shpejtë e i saktë.

Ankthi zakonisht lidhet me mënyrën se si e përjeton një situate stresuese, përvojë ose ngjarjee mund të ndodhë në mënyrë graduale. Simptomat e ankthit përfshijnë shqetësim, frikë dhe stress.

Nga ana tjetër, ataku i panikut ndodh papritur dhe shoqërohen me ndjesi të madhe frike e nga simptoma fizike shumë sfiduese, si rrahje të shpejta zemre apo vjellje.

Ataku panikut dhe ankthit mund të duken shumë të ngjashme, pasi ato ndajnë shumë simptoma emocionale dhe fizike.

Ju mund të përjetoni ankth dhe një atak paniku në të njëjtën kohë.