Si prindër, nuk ka ndjenjë më të mirë sesa t'i shohim fëmijët tanë të lumtur. Dhe ne shpesh bëjmë gjithçka që mundemi për t'i ndihmuar ata të përjetojnë ndjenjën e lumturisë.

Megjithatë shumë ekspertë shprehin është e rëndësishme që fëmijët të mos jenë të lumtur. Po, e lexuat mirë!

Fëmijët duhet të ndiejnë një gamë të gjerë emocionesh ndërsa rriten, të cilat janë shumë larg nga lumturia. Ndjenja si trishtimi, frika dhe zhgënjimi. Në fakt, një studim i kohëve të fundit shqyrtoi gamën emocionale të 37,000 njerëzve dhe zbuloi se ata që përjetojnë "emodiversitet", një gamë të bollshme emocionesh, kanë shëndet më të mirë mendor, ulje të depresionit, shëndet më të mirë fizik dhe dinë të trajtojnë një gamë të gjerë emocionesh dhe situata të ndryshme.

Si prindër, trishtimi, frika dhe zemërimi nuk janë ndjenja për të cilat do të ngrinim domosdoshmërisht dorën për ta lënë fëmijën t’i ndjejë, por ato janë të rëndësishme për rritjen.

Megjithatë, theksojmë se ndërsa trishtimi i rastësishëm është i shëndetshëm, trishtimi i vazhdueshëm nuk është.