Reason and Sentiment, Jane Austen's first published novel in 1811,
was originally published anonymously.

On the first page, where
the author's name should have been, only the text By a Lady appears.

"Reason and Feeling" Jane Austen's witty and humorous novel,
full of secrets and distortions, lies and seduction, brilliantly portrays
a world where rigid family and social rules
collide with the whims of the heart.

Three sisters lose their father and find themselves financially tight because of
their sister-in-law's poverty. A series of events caused by
sudden poverty will also affect their personal lives, especially the two
older sisters.

Elinora and Mariana Deshud are completely opposite to each other. Mariana, who is guided by her heart, falls head over heels in love with a handsome but unstable guy, always looking for a dowry. She completely ignores the warnings of her sister, Elinora, who, with her extremely reserved nature, tries to hide her romantic disappointments even from her closest people.

Through their parallel experiences of love, the girls mature and learn to reconcile reason and emotion in an effort to find happiness in a society where status and money govern even love.

This satirical work, written with a subtle sense of humor, is considered
to this day a cornerstone of world literature, which is why it has been screened many times for cinema and television.

Excerpts from the book

1) – You have no ambition, I am aware of that. Your wishes
are too modest.

– As modest as those of many other people, I believe. Like
everyone else, I would like to be completely happy, but like everyone else, I want to be happy in my own way. I don't expect greatness to make me happy.

2) Paraja mund të të falë lumturi, vetëm atëherë kur nuk ta fal tjetër gjë.
Për mendimin tim, ajo thjesht të ndihmon të jetosh, derisa kthehet në
qëllim në vetvete.

3) Për sa kohë që të tjerët vënë në punë fantazinë për të krijuar një gjykim të gabuar për sjelljen tonë dhe vendosin për ne vetëm mbi bazën e një njohjeje sipërfaqësore, lumturia jonë, në njëfarë mënyre, do të varet gjithmonë nga rastësia.

4) Duhet të mësoni t’i vlerësoni gjërat e mira që ju rrethojnë. Nuk ju mungon asgjë përveç durimit... apo, nëse do të përdornim një term edhe më të bukur, po e quajmë shpresë.

5) Kur idetë romantike të një të riu detyrohen të veniten, shpeshherë ato ua lënë vendin parimeve të zakonshme, gjë që konsiderohet e rrezikshme në botën ku jetojmë.

6) Sa më shumë e njoh këtë botë, aq më shumë bindem që nuk do të arrij kurrë të gjej një burrë me të cilin të dashurohem. Unë jam shumë kërkuese!

7) Nuk është as koha dhe as mundësia ajo që e përcakton intimitetin,
por vetë karakteri i një marrëdhënieje.

8) Marianë Deshud kishte lindur me një fat të pazakontë. Ajo kishte lindur për të zbuluar rrejshmërinë e mendimeve të veta dhe për të kundërshtuar, me qëndrimin e saj, parimet e veta të preferuara.

9) ...ndonëse mund të mjaftonin ca orë, mes dy krijesash racionale, për të biseduar gjerë e gjatë për shumë tema me interes të përbashkët, për të dashuruarit ishte krejt ndryshe. Mes tyre, asnjë temë nuk mund të shteronte, asnjë bisedë nuk mund të konsiderohej e mbyllur pa u bërë të paktën njëzet herë.

Title: Reason and feeling
Author: Jane Austen
Translator: Erdi Ibro
Genre: Novel
Publication date: September, 2023
Number of pages: 478
Price: 1200 Lek
Suggested age: 15 years and older