Kaq shumë mund të kuptosh në një fjali që fillon: "Nëse më doje".

Në kohën e shkuar, fjalia përcjellë një akuzë. Kuptohet si "Unë e di që nuk më doje, sepse nëse do të më doje, do të kishe..." Akuzat për ankesat e së kaluarës mund të sinjalizojnë fundin e një marrëdhënieje të pariparueshme.

Koha e tashme, "Nëse më do", mund të kuptohet si një kritikë e një marrëdhënieje, një komunikim i një nevoje të paplotësuar ose një lutje për diçka me rëndësi të madhe. Qoftë i fokusuar në të kaluarën apo të tashmen, ajo që është në rrezik është cilësia dhe mbijetesa e marrëdhënies.

Dashuria jetohet në disa nivele - ndijor, emocional, njohës dhe në sjellje. Dashuria mund ta bëjë njeriun të ngrohtë, të ndjeshëm dhe të emocionuar. Mund të ndjeni ekstazë, lumturi, ngushëllim dhe siguri.

Dashuria mund të gjenerojë dhe të ndikojë në mendimet, qëndrimet dhe aspiratat. Dhe sigurisht, dashuria mund të motivojë dhe të shprehet në sjellje. Njerëzit punojnë dhe sakrifikojnë për dashurinë. Dashuria mund të shprehet me fjalë dhe vepra.

Idealisht, dashuria do të përjetohej dhe manifestohej në të katër nivelet. Por të dashuruarit rrallëherë janë të përsosur dhe vetë dashuria mund të zbehet ose të gërryhet me kalimin e kohës nga sfidat dhe fatkeqësitë.

Kur një nga nivelet fillon të bjerë, ndjenja e dashurisë mund të zvogëlohet në përputhje me rrethanat. 

Të duash me kaq ndërgjegje ia vlen koha dhe mundi. Hulumtimet kanë treguar se në jetën e përditshme ndjenja e dashurisë shoqërohet me mirëqenie më të madhe psikologjike, mirëqenie emocionale të përmirësuar, ndikim pozitiv, mirënjohje dhe vetëvlerësim, qëllim dhe optimizëm.

Përfitimet e të ndjerit të dashur nuk kufizohen vetëm në dashurinë romantike. Shtrirja e dashurisë ndaj të tjerëve mund të rrisë lumturinë dhe ndjenjat e tyre të vetëvlerësimit. Ashtu si me marrëdhëniet romantike, marrëdhëniet e ngushta pasurohen dhe mbahen me vëmendje më të madhe në të gjitha nivelet e dashurisë.

Mos i merrni marrëdhëniet si të mirëqena. Ato janë thelbi i një jete të pasur dhe kuptimplotë.