Seksi i rastësishëm, një temë që ka qenë prej kohësh në thelb të diskutimeve kulturore, është një përvojë thellësisht personale me reagime të ndryshme. Për disa, kjo është një shprehje lirie dhe kënaqësie.

Për të tjerët, është një burim kompleksiteti dhe emocionesh të përziera. Ndërsa disa faktorë mund të ndikojnë në mënyrën se si mund të ndiheni pas aktit, shkenca sugjeron që gjinia mund të parashikojë se sa pozitivisht ose negativisht e përjeton dikush seksin e rastësishëm.

Faktorë të ndryshëm – biologjikë, psikologjikë dhe sociokulturorë – ndërveprojnë në mënyra specifike për të krijuar një peizazh të veçantë emocional për secilën gjini, gjë që tregon mundësinë që e gjithë historia e seksit të rastësishëm të mos jetë një zgjedhje personale, por një tregim i ndërthurur thellë me gjininë tonë.

Këtu janë dy gjëra në lidhje me seksin rastësor që burrat dhe gratë priren t'i përpunojnë ndryshe.

1. Gratë përjetojnë më shumë emocione negative pas seksit të rastësishëm

Ndërsa rezultati ideal i një marrëdhëniehe të rastësishme mund të jetë kënaqësia e ndërsjellë, një studim i vitit 2022 i botuar në Seksualitet dhe Kulturë zbuloi se gratë në përgjithësi raportuan më shumë emocione negative pas aktit - si keqardhje, ankth dhe mendime depresive - sesa homologët e tyre meshkuj.

Studimi zbuloi gjithashtu se gratë kishin më shumë gjasa të përjetonin kontakt të padëshiruar seksual gjatë seksit të rastësishëm, gjë që mund të kontribuonte në ndjenjat e tyre negative. Për më tepër, studimi tregoi se gratë u përballën me më shumë stigma sociale dhe gjykim për përfshirjen në seks të rastësishëm, ndërsa burrat morën më shumë miratim dhe lëvdata sociale.

Ndryshe nga gratë, burrat në përgjithësi ishin të kënaqur dhe krenarë pas një marrëdhënieje. Faktorët shoqërorë duket se janë gjithashtu në lojë, me meshkujt që përballen me më pak faj dhe presion social për përfshirjen në seks të rastësishëm.

Vështrimet e studimit na ndihmojnë të reflektojmë mbi paragjykimet e qenësishme që formësojnë reagimet tona emocionale dhe skriptet kulturore që i udhëheqin ato.

2. Marrja e vendimeve seksuale është një proces më stresues për gratë sesa për burrat

Një studim i vitit 2021 i botuar në Personality and Individual Differences zbuloi se të qenit mashkull, shoqërohej me një gatishmëri më të madhe për t'u përfshirë në seks të ratësishëm.

Ky ndryshim në qasjen ndaj vendimmarrjes seksuale mund t'i atribuohet disa faktorëve që shtojnë shtresa stresi për gratë. Së pari, pasojat e mundshme fizike dhe emocionale të seksit të rastësishëm, të tilla si shtatzënia dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST), mund të rëndojnë më shumë tek gratë. Rreziku për të qenë viktima të dhunës seksuale është gjithashtu më i madh tek gratë.

Ekzistojnë gjithashtu konsiderata emocionale dhe relacionale që rëndojnë në mendjet e grave. Gratë shpesh mendojnë për të ardhmen e marrëdhënies dhe ndjenjat e të dy palëve të përfshira, gjë që mund të krijojë punë emocionale shtesë.

Ndërveprimi kompleks i këtyre shqetësimeve mund të vendosë nëse do të përfshiheni ose jo në seks, një përpjekje dukshëm më e ndërlikuar dhe potencialisht stresuese për gratë sesa për burrat.

Konkluzioni

Nuk ka asgjë të keqe të përfshiheni në seks të rastësishëm nëse ai përputhet me sistemin tuaj të vlerave dhe praktikohet në një mënyrë që është e sigurt për të gjitha palët e përfshira.

Gjithashtu nuk ka asgjë të keqe me abstenimin. Megjithatë, njohja e dallimeve gjinore është thelbësore për të nxitur një kuptim më empatik që respekton përvojat individuale dhe sfidon stereotipet.