Një profesion i ri është shtuar në kompani të mëdha në të gjithë botën: ajo e Shefit të Lumturisë. Çfarë roli ka shefi i lumturisë dhe pse ka kaq shumë rëndësi?

Shefi i Lumturisë është si një lloj katalizatori për ndryshimin e korporatës. CHO-të kanë një rol të gjithanshëm. Nuk siguron vetëm që punonjësit të jenë të lumtur dhe të kënaqur me vendin e punës, por krijon një mjedis që promovon produktivitetin, motivimin dhe angazhimin. Tekefundit, CHO ka për detyrë të kultivojë një kulturë, ku mirëqenia e punonjësve është në qendër të gjithçkaje.

Ky profesion i ri është një përgjigje ndaj shqetësimeve në rritje në lidhje me konsumimin profesional, stresin dhe qarkullimin e punonjësve në kompani në mbarë botën (veçanërisht ato amerikane). Me rritjen e vëmendjes që i kushtohet lidhjes midis lumturisë së punonjësve dhe performancës së kompanisë, roli i CHO po bëhet gjithnjë e më vendimtar.

Përgjegjësitë e CHO mund të ndryshojnë në varësi të organizatës, por në përgjithësi përfshijnë:

  1. Zhvillon programe të Mirëqenies: CHO-të janë përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e programeve të mirëqenies që shkojnë përtej iniciativave të thjeshta të palestrës në zyrë. Këto programe mund të përfshijnë kurse të ndërgjegjes, seanca stërvitore personale, programe të ndihmës së punonjësve dhe shumë më tepër.
  2. Nxit një kulturë pozitive: CHO punon për të promovuar një kulturë pozitive dhe gjithëpërfshirëse. Kjo mund të nënkuptojë inkurajimin e mirënjohjes, bashkëpunimit dhe transparencës midis punonjësve, si dhe festimin e sukseseve individuale dhe të ekipit.
  3. Monitoron frymën organizative: CHO mbledh rregullisht komente nga punonjësit për të vlerësuar frymën organizative dhe për të identifikuar problemet ose fushat e mundshme për përmirësim. Kjo mund të përfshijë sondazhe anonime, seanca të dëgjimit aktiv dhe forma të tjera reagimesh.
  4. Promovon lumturinë në punë: CHO punon për të krijuar një mjedis pune që është shpërblyes dhe stimulues për punonjësit. Kjo mund të përfshijë krijimin e hapësirave mikpritëse të punës, promovimin e një ekuilibri të shëndetshëm punë-jetë dhe organizimin e ngjarjeve sociale dhe aktiviteteve të krijimit të ekipit.
  5. Mbështet zhvillimin personal dhe profesional: CHO është e përkushtuar të mbështesë zhvillimin personal dhe profesional të punonjësve duke ofruar mundësi trajnimi dhe zhvillimi dhe duke promovuar një kulturë të të mësuarit të vazhdueshëm.

Për t’u bërë një CHO kërkon një kombinim të përvojës, aftësive dhe njohuri të mira për mirëqenien organizative. Nuk ka rrugë standarde për t’u bërë CHO, por zakonisht kërkohet eksperiencë në burimet njerëzore, psikologji, menaxhim biznesi ose në fusha të ngjashme.

Paga varet nga faktorë të ndryshëm: përvoja, përgjegjësitë specifike për rolin, madhësia dhe industria ku punon.

Sipas të dhënave të ‘Glassdoor’, paga mesatare vjetore për një CHO në Itali varion nga 42,770 € në 47,029 € në vit.

Po ju do ta donit një Shef Lumturie në punën tuaj apo të keni ju atë rol?