Koha ecën dhe nuk qëndron në vend numëro. Bashkë me kohën, zhvillohen pajisjet e ndryshme, por edhe njerëzit kanë ndryshuar goxha. Ndonjëherë bëhemi nostalgjik kur mendojmë për të shkuarën, pasi ky ndryshimi i shpejtë i teknologjisë na ka bërë të fiksuar pas telefonit dhe rrjetet sociale. Mirëpo, sot përmes këtij artikulli dhe fotove do të ktheheni pas në kohë, atëhërë kur macja qëndronte mbi televizor si një “objekt” zbukurimi…

Macet

Filmat

Disqet e kompjuterit

Koha e kaluar jashtë shtëpisë

Vrapimi

Lodrat

Miqtë

Video lojëra

Telefonat

Televizorët