Prezervativët janë një nga format më të mira për t'u mbrojtur gjatë marrëdhënieve seksuale, sepse janë të lirë, mund t'i blini kudo, parandalojnë shtatzëninë dhe gjithashtu parandalojnë përhapjen e SST-ve, por funksionojnë vetëm nëse nuk prishen!

Më poshtë janë gjashtë arsyet pse prezervativi mund të çahet:

1. Prezervativi është i skaduar. Sigurohuni të shihni datën e skadencës në kutinë e prezervativëve.

2. Mënyra e mirëmbajtjes. Nxehtësia dëmton prezervativët latex, kështu që ato nuk duhet të mbahen në vende me temperatur të lartë, siç është xhepi i një portofoli. Mbajini në raftin e ilaçeve ose në komodinë.

3. Mungesa e lubrifikantëve. Nëse ka fërkim të fortë gjatë kryerjes së marrëdhënieve seksuale, veçanërisht gjatë seksit anal, prezervativi mund të prishet. Prandaj sigurohuni që të përdorni prezervativë të lubrifikuar ose përdorni lubrifikim shtesë nëse keni nevojë.

4. Po përdorni lubrifikantë të gabuar! Nëse jeni duke përdorur prezervativë latex, lubrifikantët me bazë vaji mund të dobësojnë gomën e prezervativit, prandaj përdorni vetëm lubrifikantë me bazë uji.

5. Nuk përshtatet. Nëse prezervativi është shumë i vogël ose shumë i madh, ai mund të çahet, kështu që eksperimentoni me prezervativë të përmasave të ndryshme për t’u përshtatur mirë - jo shumë i ngushtë dhe jo shumë i lirshëm.

6. Shumë fërkime. Muskujt vaginalë të disa njerëzve janë natyrshëm të ngushtë, kështu që për të ndihmuar në parandalimin e prishjes së prezervativit, nevojitet më shumë lubrifikim.