Si të bëni një vetë-ekzaminim vaginal?

Hapi i parë drejt kryerjes së një vetë-ekzaminimi të suksesshëm është të siguroheni që keni organizimin e duhur. Sigurohuni që të keni një pasqyrë të madhe, doreza, ndriçim të mirë dhe intimitet.

Një vaginë e shëndetshme mund të ndryshojë nga personi në person. Fokusoheni në tre gjëra kryesore kur bëhet fjalë për një vaginë të shëndetshme: pamjen, erën dhe dhimbjen.

Pamja e jashtme

“Normalisht, vagina është rozë. Gjatë viteve të riprodhimit, një vaginë e shëndetshme ka mukozë vaginale rozë, lagështi të mirë dhe një sasi të vogël sekrecionesh që nuk kanë erë dhe kanë ngjyrë të qartë në të bardhë,"

Erë

"Të gjithë kanë aromën e tyre "normale" vaginale dhe individët zakonisht mund të vërejnë devijime."

Aroma mund të bëhet më e fortë në periudha të caktuara, si pas seksit, gjatë ose pas menstruacioneve ose pas stërvitjes. Por ndërkohë që disa individë mund të bëhen të vetëdijshëm për aromën e tyre personale, nuk ka kurrë nevojë të përpiqeni ta ndryshoni atë. 

Dhimbje

“Vulva dhe vagina nuk duhet të jenë zona të dhimbshme. Gjatë intimitetit ose me prekje rutinë, nuk duhet të lëndohet.:

Nëse ka ndonjë dhimbje gjatë aktivitetit seksual me një partner, mund të dëshironi gjithashtu të komunikoni me të. Mund të jetë thjesht një çështje e një partneri që nuk e di ose nuk kupton se çfarë dëshiron dhe pëlqen trupi juaj. Por në përgjithësi, dhimbja gjatë seksit nuk është standarde.