Emblema e maskulinitetit

Në shumicën e studimeve, burrat e shohin pak ose aspak të keqe pagesën e grave për seks. Kjo nuk është për t'u habitur. 

Këto janë përgjigjet dhe argumentat pro:

• Seksi është një nevojë bazë mashkullore. Shumica e meshkujve duan seks më shumë se shumica e femrave.

• Burrat kanë paguar gratë për seks për mijëra vjet në një gamë të gjerë kulturash në mbarë botën. Prandaj, pagesa e grave për seks është normale dhe e natyrshme.

• Kur burrat nuk kanë partnere seksuale ose kur nuk plotësojnë nevojat e burrave për frekuencë seksuale, është e arsyeshme—dhe mashkullore—të paguhen punonjëset e seksit.

• Pagimi i grave për seks është një mënyrë e arsyeshme për të humbur virgjërinë dhe për të fituar përvojë seksuale, veçanërisht për burrat që janë me aftësi të kufizuara dhe mund të mos jenë tërheqës seksualisht për shumë gra.

• Në vendet që ndalojnë divorcin, është e arsyeshme të paguhen gratë për seks kur martesa nuk funksionon.

• Turizmi seksual ofron mbështetje për gratë e varfra në vendet ku ato kanë pak mundësi financiare.

• Të gjithë meshkujt heteroseksualë paguajnë femrat për seks. Gjatë miqësisë dhe martesës, burrat paguajnë në mënyrë indirekte—duke shijuar dhe darkuar me gratë dhe duke siguruar financiarisht gratë e tyre. Në punën e seksit, burrat paguajnë drejtpërdrejt për seksin.

Por shumë të tjerë janë kundër:

• Burrat e vërtetë nuk paguajnë për seks. Të bësh këtë do të thotë se je i dështuar si mashkull.

• Pagimi i grave për seks pasqyron "dobësi" dhe "varësi ndaj seksit".

• Pagesa për seks nuk mund të përfshijë intimitet emocional.

Pagesa e grave për seks mund të kontribuojë në shfrytëzimin e tyre nga tutorët dhe trafikantët.

Cilido qoftë fati ligjor i punës seksuale, shumë burra në mbarë botën janë të sigurt se do të vazhdojnë t'i paguajnë gratë për seks. Siç tregon studimi i fundit, disa ndihen mirë për këtë. Të tjerë shprehin ambivalencë. Dhe disa besojnë se është e gabuar, por ndihen të paaftë për ta ndaluar.